ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร ?


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีการกำหนดมาตรฐานใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 หากเราเป็นฝ่ายถูก เริ่มต้นรับวันละ 500 บาท หากเราต้องไปเข้าซ่อม สามารถเรียกร้องจากประกันภาพสมัครใจ (ประกันชั้น 1 – 3) จากคู่กรณีได้ 

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร ?

  • เป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน ที่บริษัทประกันภัยจะต้องเข้ามารับผิดชอบแทนผู้ขับขี่ กรณีที่รถคันเอาประกันภัยภาคสมัครใจเป็นฝ่ายผิด (ประกันชั้น 1-3)

ถ้าทำเฉพาะประกันภัย พ.ร.บ. จะเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ไหม ?

  • ประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองบุคคล ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน ดังนั้นจะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถไม่ได้

เพราะเหตุใด คปภ. ถึงต้องกำหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถขั้นต่ำ ?

  • เพื่ออำนวยความสะดวก ให้การเรียกร้องของประชาชนรวดเร็วยิ่งขึ้นและลดปัญหาในการร้องเรียน

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถขั้นต่ำ หมายถึง ?

  • ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องชดใช้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดขั้นต่ำ เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยเจรจาจ่ายในจำนวนที่ต่ำเกินไปนั่นเองค่ะ

หลักเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนดอัตราขั้นต่ำ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนั้น มีอะไรบ้าง ?

1. รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
2. รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท 
3. รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

ส่วนรถประเภทอื่น ๆ ที่ ไม่ได้เป็นไปตามข้อ 1 – 3 เช่น “รถจักรยานยนต์” ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องและตกลงกันได้ โดยพิจารณาหลักฐานเป็นกรณีไปค่ะ

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ตามอัตราที่กำหนด จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

เอกสารที่ใช้ในการเรียกค่าเสียหาย มีอะไรบ้าง ?

  • ใบนำรถยนต์เข้าซ่อม – ใบรับรถยนต์
  • สำเนาคู่คือการจดทะเบียนรถ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบเคลม
  • เอกสารประกอบการใช้รถยนต์แต่ละวัน (ถ้ามี)
  • ใบเสร็จค่าเช่ารถ (ถ้ามี)

ประเด็นที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยค่ะ

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถอยู่ในกฎหมายใด พ.ร.บ. อะไรและมาตราไหน ?

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ลักษณะมูลละเมิด บรรพ 2 [หนี้] > ลักษณะ 5 > หมวด 1 (ความรับผิดเพื่อละเมิด)

เงื่อนไขการเรียกร้องเงินค่าขาดประโยชน์ได้กำหนดให้มีสิทธิเรียกร้องได้จากเหตุที่ถูกทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในข้อ 7 เรื่องการยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง  7.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

รถใช้เวลาในการซ่อมอู่ในเครือบริษัทเป็นเวลาทั้งหมด 107 วัน แต่ได้รับชดเชยเพียง 25 วัน ?

หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์รถยนต์ เกิดจากบริษัทประวิงการซ่อมหรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยปกติทั่วไปซ่อม 15-30 วัน แต่บริษัทซ่อมล่าช้าหรือส่งอะไหล่ล่าช้า ทำให้การซ่อมเกินเวลาถึง 45 วัน หากคิดว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกจังหวัดค่ะ

และวันนี้เราก็มีแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ต้องการเรียกร้องสิทธิ์ “ค่าขาดประโยชน์จาการใช้รถระหว่างซ่อม” มาให้ดูเป็นตัวอย่าง และสามารถดาวน์โหลดไปใช้จริงได้ด้วยค่ะ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย หรือบริการด้านต่างๆของเรา สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-759-9400, 094-964-5464 หรือแอดไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนะคะ

เพิ่มเพื่อน

My Instagram

Copyright © InsureFriend.net.