อินชัวร์เฟรนด์ - เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

 

“เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้”

แบรนด์ : อินชัวร์เฟรนด์ [ INSURE FRIEND ]
สโลแกน : “เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้” 
ชื่อแบรนด์ มีความหมายของการเป็น “เพื่อน” ซึ่งสื่อถึงความจริงใจ ห่วงใย
สามารถไว้วางใจ และปรึกษาได้ทุกเรื่อง โลโก้เป็นรูปคน 2 คนกอดคอกัน หมายความถึง
เพื่อน ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจ และปลอดภัย สอดคล้องกับชื่อ INSURE FRIEND 
สีหลักที่ใช้ คือ สีเหลืองและสีน้ำเงิน โดยสีเหลือง คือ Optimism ความสุข
ความคิดสร้างสร้างสรรค์ สีน้ำเงิน คือ Trust ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ภาพรวม
จึงหมายถึง เพื่อนที่ไว้วางใจได้ และสามารถให้คำแนะนำที่ดี และนั่นคือสิ่งที่บริษัท
ต้องการสื่อออกไปยัง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย



My Instagram

Copyright © InsureFriend.net.