อินชัวร์เฟรนด์ - เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

 

“เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้”

แบรนด์ : อินชัวร์เฟรนด์ [ INSURE FRIEND ]
สโลแกน : “เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้” 
ชื่อแบรนด์ มีความหมายของการเป็น “เพื่อน” ซึ่งสื่อถึงความจริงใจ ห่วงใย
สามารถไว้วางใจ และปรึกษาได้ทุกเรื่อง โลโก้เป็นรูปคน 2 คนกอดคอกัน หมายความถึง
เพื่อน ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจ และปลอดภัย สอดคล้องกับชื่อ INSURE FRIEND 
สีหลักที่ใช้ คือ สีเหลืองและสีน้ำเงิน โดยสีเหลือง คือ Optimism ความสุข
ความคิดสร้างสร้างสรรค์ สีน้ำเงิน คือ Trust ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ภาพรวม
จึงหมายถึง เพื่อนที่ไว้วางใจได้ และสามารถให้คำแนะนำที่ดี และนั่นคือสิ่งที่บริษัท
ต้องการสื่อออกไปยัง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายMy Instagram

Copyright © InsureFriend.net.