เรื่องนี้ต้องรู้ !! ข้อยกเว้นที่ประกันรถยนต์จะไม่คุ้มครอง ?


ข้อยกเว้น !! ที่ประกันรถยนต์จะไม่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ? 

ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทมีเงื่อนไขข้อยกเว้นในการคุ้มครอง ไม่เว้นแม้แต่ “ประกันชั้น 1” ซึ่งเราอาจเคยได้ยินมาว่า “เคลมได้ทุกอย่าง” แต่นั้นเป็นการพูดอย่างกว้างๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีรายละเอียดข้อยกเว้น ที่บริษัทประกันไม่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อกำหนดขอบเขต และจำกัดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 

ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น เพราะหากไม่มีข้อยกเว้นในการรับประกันเลย เบี้ยประกันคงสูงกว่าที่เป็นอยู่มาก จนเราอาจจ่ายไม่ไหวเลยก็ได้ 

เราลองมาดูตัวอย่างเหตุการณ์ที่บริษัทประกันไม่รับผิดชอบกัน

  • คนขับไม่มีใบขับขี่ / เคยมี แต่ถูกยกเลิก / ใช้ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปขับรถยนต์ 

  • คนขับเมาขณะขับขี่ (ปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) 
  • ใช้รถนอกเขตความคุ้มครอง (นอกประเทศไทย) 
  • ใช้รถไปลากจูง หรือผลักดัน 
  • ใช้รถแข่งขันความเร็ว 
  • ใช้รถในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด 

ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นในการรับประกันภัยรถยนต์บางกรณีบริษัทประกันอาจยังรับผิดชอบบางส่วน บางกรณีอาจปฎิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด ผู้เอาประกันควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์จากเอกสารที่ได้รับ เพื่อให้ทราบถึงข้อยกเว้น และความคุ้มครองต่างๆ อย่างครบถ้วน 

 
 

My Instagram

Copyright © InsureFriend.net.